สิทธิผู้โดยสาร รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ หากเครื่องบินล่าช้า ดีเลย์ จะได้สิทธิชดเชยอะไรบ้าง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

การเดินทางโดยเครื่องบินในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก ด้วยราคาโดยสารที่สามารถเข้าถึงได้และระยะเวลาในการเดินทางที่เร็ว หลายๆ คนอาจเคยประสบปัญหาเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดกันมาบ้าง ทั้งแบบดีเลย์ไม่ถึงชั่วโมงไปจนถึงดีเลย์หลายชั่วโมง แต่กลับมีคนจำนวนน้อยมากที่จะรู้ว่า หากเที่ยวบินล่าช้าสายการบินต้องดูแลให้ความสะดวกเรายังไงบ้าง ขิงเย่จึงนำสิทธิของผู้โดยมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าสิทธิของเรามีอะไรบ้าง

คำว่าเที่ยวบิน “ล่าช้า” หรือ “ดีเลย์” ในที่นี้ คือการออกเดินทางช้ากว่ากำหนด ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการชดเชยจากสายการบิน

ล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 3 ชั่วโมง

 1. สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่รอคอยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. สายการบินต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ อีเมลล์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้นตามความจำเป็น และความเหมาะสม
 3. ถ้าผู้โดยสารไม่อยากเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องคืนเงินค่าตั๋วหรือค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ผู้โดยสารจ่ายไว้ หรือสายการบินอาจจะคืนเป็น Travel Voucher ก็ได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน

ล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

 1. สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่รอคอยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. สายการบินต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ อีเมลล์ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้นตามความจำเป็น และความเหมาะสม
 3. เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสารดังนี้
 • ถ้าผู้โดยสารไม่อยากเดินทางต่อ: ทางสายการบินต้องคืนเงินค่าตั๋วหรือค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ผู้โดยสารจ่ายไว้ หรือสายการบินอาจจะคืนเป็น Travel Voucher ก็ได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน
 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน: เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางให้ใกล้เคียงกับปลายทางเดิม เพื่อไปถึงให้เร็วที่สุดในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันที่ผู้โดยสารต้องการ โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร และที่นั่งที่ว่างตามที่สายการบินจัดให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เดินทางด้วยการขนส่งแบบอื่น: เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางเดิม หรือใกล้เคียงตามความต้องการของผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

 1. ผู้โดยสารจะได้สิทธิ์เหมือนกับการล่าช้า 3 – 5 ชั่วโมง
 2. สายการบินต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารเป็นเงิน 600 บาททันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางออกไปยังจุดหมายปลายทาง ยกเว้นว่าสายการบินสามารถพิสูจน์ได้ว่าการล่าช้าเกิดจาก… เหตุสุดวิสัยที่เหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สภาพอากาศแปรปรวนที่กระทบต่อการบิน การปิดสนามบิน หรือความสงบทางการเมือง ตลอดจนการนัดหยุดงานของพนักงาน หรือการกระทำใดๆ ของพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน

ล่าช้ามากกว่า 6 ชั่วโมงหรือยกเลิกเที่ยวบิน

 1. ผู้โดยสารจะได้สิทธิ์เหมือนกับการล่าช้า 5 – 6 ชั่วโมง
 2. จัดหาที่พักแรมให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืน ขึ้นไป พร้อมทั้งจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. สายการบินต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารเป็นเงิน 1,200 บาททันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางออกไปยังจุดหมายปลายทาง ยกเว้นว่าสายการบินแจ้งให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือสายการบินได้แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินไม่ถึง 3 วัน แต่จะมีการเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้โดยอาจถึงจุดหมายปลายทางก่อนหรือหลังจากกำหนดการเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือการยกเลิกเที่ยวบินจากเหตุความไม่สงบทางการเมือง ความปลอดภัย และความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กระทบกับการบินอาจทำให้ไม่ปลอดภัย

เล่าประสบการณ์เครื่องดีเลย์เกิน 3 ชั่วโมง: ครั้งนั้นขิงขึ้นสายการบินในประเทศ แต่ช่วงเดินทางเป็นฤดูฝน จึงทำให้เครื่องขาเข้าดีเลย์ เนื่องจากเกิดพายุที่ภาคใต้ค่ะ (ขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง แต่เครื่องอยู่ภาคใต้) สายการบินจึงไม่สามารถนำเครื่องมารับที่ดอนเมืองได้ทันเวลา เมื่อช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมงแล้ว พนักงานจึงให้ผู้โดยสารไปต่อคิว เพื่อรับบัตรทานอาหาร แล้วนำบัตรทานอาหารนั้นไปแลกเบอร์เกอร์ 1 เซ็ตที่ร้าน McDonald ในสนามบินค่ะ

ปิดท้ายบทความนี้ด้วยคำถามที่ว่า “ถ้าเครื่องดีไลย์จะทำอย่างไร?” จากประสบการณ์นะคะ ขิงขอตอบสั้นๆ เลยว่า “รอ” ค่ะ ใช่ค่ะรออย่างเดียว เพราะเราทำอะไรไม่ได้แล้ว จะไปโวยวายกับพนักงานก็ไม่ได้ทำให้เครื่องบินหายดีเลย์ค่ะ ส่วนสำหรับใครที่จองที่พักไว้ ต้องเช็คอินตามกำหนดเวลา แบบนั้นสามารถ Email หรือโทรไปยังที่พัก เพื่อแจ้งเหตุผลที่จะเข้าเช็คอินล่าช้าได้นะ

ถึงแม้ว่าการยกเลิกเที่ยวบินจะเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ความล่าช้าของการบินก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ แต่อาจเป็นเพียงการล่าช้าไม่นาน ดังนั้นสิทธิของผู้โดยสารเป็นเรื่องที่เราควรรู้ไว้บ้าง เพราะหากเกิดเหตุการขึ้นกับเราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและไม่เสียสิทธิที่เราควรได้ค่ะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Khingyea

Khingyea

ขิงเย่ เที่ยวด้วยตัวเองคือประสบการณ์ และการหลงทางคือของฝากที่ทรงคุณค่าจากการท่องเที่ยว
seopdem20193010470947034253.png
วิธีเช็คตารางรถไฟ และวิธีจองตั๋วรถไฟออนไลน์ จองง่าย เที่ยวง่าย ในราคาประหยัด
ทิปท่องเที่ยว

วิธีเช็คตารางรถไฟ และวิธีจองตั๋วรถไฟออนไลน์ จองง่าย เที่ยวง่าย ในราคาประหยัด

การเดินทางไปเที่ยวในปัจจุบันมีช่องทางการเดินทาง ที่ให้เราเลือกได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง เพราะการเดินทางไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในเครื่องบินเท่านั้น

ทิปท่องเที่ยว

เลือกไม่ถูก จะใช้ Internet SIM หรือ Pocket Wifi ดี ถ้าต้องเที่ยวต่างประเทศ

โลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคน สัญญาณอินเตอร์เน็ตเลยกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่เราต้องวางแผนสำหรับการไปเที่ยวของเรา เพราะอินเตอร์เน็ตจะเป็นผู้ช่วยหลักในการท่องเที่ยว

ปลั๊กไฟญี่ปุ่น ไปเที่ยวต้องใช้ปลั๊กไฟแบบไหน ไฟถึงจะพอไม่มีสะดุด
ญี่ปุ่น

ปลั๊กไฟญี่ปุ่น ไปเที่ยวต้องใช้ปลั๊กไฟแบบไหน ไฟถึงจะพอไม่มีสะดุด

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ คือเรื่องปลั๊กไฟญี่ปุ่น และกระแสไฟฟ้า

ขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่อง
ทิปท่องเที่ยว

ขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่อง กระเป๋าแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ถือขึ้นเครื่องได้สบายใจ

เวลาไปเที่ยว เรามักมีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวหลายเรื่อง และเรื่องที่พบคำถามบ่อยที่สุดเรื่องนึง สำหรับการเตรียมตัวท่องเที่ยวคือ

กระเป๋าเดินทางยี่ห้อไหนดี สวย อึด ถึก ทน คุณภาพดีคุ้มราคา
ทิปท่องเที่ยว

กระเป๋าเดินทางยี่ห้อไหนดี สวย อึด ถึก ทน คุณภาพดีคุ้มราคา

สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลาย กระเป๋นเดินทางเป็นเรื่องสำคัญมาก และควรเป็นอุปกรณ์หลายคนควรเลือกลงทุนกับมัน เพราะการลงทุนกับกระเป๋าดีๆ

ทิปท่องเที่ยว

จองโรงแรมก่อนไป หรือไปเที่ยวก่อนค่อยจอง แบบไหนเหมาะสม และมีข้อดีมากกว่ากัน

การจองที่พักเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมักจะมีคำถามอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น พักที่ไหนดี